faq

13. Trebuie oare să achit factura pentru energia electrică consumată în locuri de uz comun(Lift/Luc) în caz de absenţă?

În caz de absenţă, proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizată în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenţei tuturor locatarilor (nu a locuit nimeni).

14. Dacă am achitat datoriile, dar ele sunt indicate în factură

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja aţi achitat respectiva datorie, este necesar să verificaţi data achitării acestei datorii,  indicată pe bonul de plată, precum şi data de emitere a facturii recepţionate.
 
Dacă data de emitere a facturii este mai mică decât cea  la care a fost achitată datoria pentru perioadele anterioare, atunci datoria achitată va fi reflectată în factura curentă.
 

15. Ce să fac în cazul în care suma facturii din luna curentă este mai mare decât în luna precedentă?

Dacă primiţi o factură pentru energia electrică consumată, iar suma facturii este mai mare decât era de aşteptat, este necesar de a îndeplini următorii paşi:


Verificaţi datele contorului.

16. Care este volumul investiţiilor realizate de GAS NATURAL FENOSA de la începutul activităţii sale în Republica Moldova

Anual Gas Natural Fenosa în Moldova prezintă spre coordonare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică planurile sale investiţionale, care sunt aprobate de către organul regulator şi ulterior compania transmite rapoartele privind îndeplinirea lor. Aceste rapoarte prezintă în detaliu datele privind necesităţile investiţionale, efectul şi costurile lor, precum şi perioada de amortizare etc. Acestea constituie investiţii foarte necesare, pentru a menţine funcţionale reţelele şi a spori fiabilitatea lor.
 

19. Care sunt componentele tarifului?

Tariful reprezintă preţul stabilit oficial de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru prestarea serviciilor de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice.
 
În cazul consumatorilor finali, tariful de furnizare a energiei electrice include următoarele componente:

21. Care sunt cerinţele Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A. faţă de echipamentul de măsurare?

Contoarele de către consumatorii noncasnici pot fi achiziţionate de consumatori de pe piaţa liberă sau de la compania noastră, care  participă şi ea în competiţie la vânzarea lor. În afară ca contoarele să fie omologate oficial pe teritoriul Republicii Moldova, ele trebuie, de asemenea,  să îndestuleze cerinţele expuse în capitolul 7 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE  nr.211 din 14 aprilie 2006 (Monitorul Oficial nr. 102-105/369 din 07.07.2006).

22. Ce este indicatorul SAIDI?

Indicatorul SAIDI (System Average Iterruption Duration Index) – durata medie a întreruperii în reţea este stabilit de Regulamentul ANRE cu privire la calitatea serviciului de transport şi distribuţie a energiei electrice (Hotărârea ANRE nr 406 din 25.02.2011) pentru a se calcula durata medie a întreruperilor în reţea pe unitatea de distribuţie.  Acest indicator nu  se raportează la o localitate anume, la un raion  sau ca